FAQ

Algemeen

Op orthodontie staat geen leeftijd. Aarzel dus geen seconde als je je stoort aan je gebit. Ga voor een ortho-behandeling en durf die glimlach opnieuw te tonen!

Bij sommige orthodontische problemen is het nodig om vroegtijdig op te treden. Dit om grotere problemen later te vermijden. De juiste leeftijd hiervoor bekijken we van kind tot kind.

Voor de terugbetaling van de twee schijven van de behandeling door de mutualiteit is het een vereiste dat u de behandeling opstart voordat uw kind 8,5 jaar wordt. De behandeling moet ook minimaal 6 maanden duren en eindigen voordat uw kind 9 jaar wordt.

Start de behandeling tussen de leeftijd van 8,5 jaar en 9 jaar, dan wordt er een schijf terugbetaald door de mutualiteit.

Er staat geen minimale of maximale leeftijd op een eerste consultatie. As het nog te vroeg is voor een behandeling, raden we opvolging van het gebit en de groei ervan aan. Let wel op de leeftijdscategorieën die de mutualiteit hanteert, naar terugbetaling toe (zie orthodontische behandeling).

Retentie zorgt ervoor dat het eindresultaat van de behandeling behouden blijft. Het houdt de tanden voor een tijdje vast zodat deze niet mee veranderen met de rest van uw lichaam. Na verloop van tijd is afbouwing mogelijk, zij het steeds in samenspraak met de orthodontist.

Wat te doen bij...

Contacteer ons steeds voor verdere instructies. Mogelijks plannen we een extra bezoek. Kan dit niet meteen, dan schermt u het blokje best af met orthodontische was of een nat plukje watten.

Contacteer ons steeds voor verdere instructies. Mogelijks plannen we een extra bezoek. Als het ringetje volledig los is, dan verwijdert u het uit de mond. Let wel steeds op voor beschadigingen aan de apparatuur.

Gebeurt dit tijdens het weekend? Gebruik dan wat orthodontische was of een nat plukje watten om op het scherpe puntje aan te brengen. Gebeurt dit op een weekdag? Bel ons dan meteen voor een spoedafspraak. Deze afspraken vinden bijna altijd plaats tijdens de schooluren.

Maak meteen een afspraak voor een herstelling of een nieuwe beugel. Blijf de beschadigde beugel juist dragen tot u een nieuwe heeft verkregen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk een afspraak te maken. Zo voorkomt u dat de tanden zich opnieuw verplaatsen.

Maak meteen een afspraak voor een herstelling. Deze herstelling vergt wat meer tijd en vindt daarom plaats tijdens de schooluren. Een herstelling dient snel te gebeuren om verplaatsing van de tanden te voorkomen.

Hier valt het te zien wat het mankement is:
– Bij een afgebroken haakje moet u nagaan of u er last van heeft en of de beugel zich verplaatst. Is dit niet het geval, dan kunt u hem dragen tot aan de volgende consultatie. Is dit wel het geval, maak dan een nieuwe afspraak.
– Is uw beetcorrector gebroken? Contacteer ons dan voor een herstelling. Het is mogelijk dat u de gipsmodellen van het labo terug dient mee te brengen voor het geval we een nieuwe beugel moeten laten maken.

Contacteer ons voor verdere instructies. Lukt het niet telefonisch, dan komt u ter plaatse en geven we de uitleg opnieuw.