Behandelingen

orthodontische behandeling

Ieder gebit vergt een andere aanpak. Bij kinderen is het bijvoorbeeld nog mogelijk om de kaakgroei aan te passen. Niettegenstaande komt iedereen zijn hele leven lang in aanmerking voor een orthodontische behandeling.
Orthodontist Anne-Marie Verbeke behandelt een afwijkende tandstand met een beugel, dit varieert van een vaste blokjesbeugel tot een uitneembare beugel of een nachtbeugel.

Wanneer moet ik een beugel dragen?

Vaak bent u al doorverwezen door uw vaste tandarts. Of u een beugel nodig hebt voor het verplaatsen of rechtzetten van uw tanden en kiezen, hangt af van verschillende factoren, zoals de juiste timing, afhankelijk van de ontwikkeling en de groei van uw mond.

Ondervindt u tandproblemen of tandafwijkingen zoals scheve tanden of tanden die te ver naar voor of naar achter staan? Is er te weinig ruimte in uw mond of passen uw kiezen niet goed op elkaar? Is de stand van uw tanden of kiezen of de vorm van uw kaak in de loop van de tijd gewijzigd door bepaalde mondgewoonten? Of hebt u een tand verloren bij een ongeval? Orthodontist Anne-Marie Verbeke onderzoekt uw gebit en bepaalt of en hoe zij u kan helpen met een beugel. Ook mondhygiëne is cruciaal bij het dragen van braces. U krijgt hiervoor in de orthodontische praktijk uitgebreide instructies.

Met een behandelplan helpt Anne-Marie Verbeke u om uw tanden mooi recht te krijgen en de gezondheid van uw gebit te verbeteren, met een mooi en duurzaam resultaat. Zo wordt eten, praten en lachen (terug) een plezier.

orthodontische behandeling

Uw behandelplan in verschillende stappen

Stap 1: De eerste ontmoeting

Dit kan op advies van de persoonlijke tandarts, maar dit hoeft niet per sé. Tijdens deze eerste consultatie bekijken we de toestand waarin uw gebit zich bevindt. Op basis hiervan nemen we een beslissing voor het verdere verloop van de behandeling:

 1.  (Voorlopig) Geen verderzetting van de ortho-behandeling.
 2. Uitstel van de behandeling is mogelijk of noodzakelijk. Verdere opvolging na een half jaar of een jaar.
 3. Aanzetten van de ortho-behandeling door het verzamelen van de benodigde gegevens:
  1. We maken een afdruk van de boven- en ondertandboog. Hier worden vervolgens gipsmodellen van gemaakt.
  2. We maken RX-foto’s om een zicht te hebben op de situatie onder het tandvlees en in het kaakbeen.
  3. We maken foto’s van het gezicht en het gebit.


Met deze info maakt Anne-Marie het behandelplan op. We bespreken dit met u tijdens de volgende afspraak.

gebit
De praktijk
Stap 2: Overlopen van het behandelplan

De orthodontist overloopt het behandelplan met de patiënt en/of de ouders. Na deze bespreking hebben beide partijen een zicht op:

 • het type apparaat
 • de geschatte duur van de behandeling
 • het kostenplaatje
 • de verschillende mogelijkheden
 • eventuele neveneffecten

 

Hierna beslist de patiënt en/of de ouders om de behandeling al dan niet te starten en welke behandeling de voorkeur draagt.

Uw tandarts ontvangt een verslag met de inhoud van deze consultatie, zodat hij ook gebruik kan maken van de foto’s.

Stap 3: De effectieve behandeling

Behandelingsvormen:

 • Behandeling als kind (+- 9 jaar): De behandeling wordt opgestart vóór de leeftijd van 8 jaar en 6 maanden en wordt gedeeltelijk terugbetaald, bij vertoon van een mutualiteitsbriefje.
 • Behandeling als puber: De behandeling wordt opgestart vóór de leeftijd van 15 jaar én voor er een volledige tandenwissel heeft plaatsgevonden. Het ziekenfonds komt tussen in de kosten, bij vertoon van een mutualiteitsbriefje.
 • Volwassen behandeling: De behandeling wordt opgestart op of na de leeftijd van 15 jaar en/of er heeft een volledige tandenwissel plaatsgevonden. Er is geen tussenkomst in de kosten meer mogelijk, tenzij u hiervoor een verzekering hebt.

 

Het plaatsen van vaste brackets is een delicate materie en een goede plaatsing is uitermate belangrijk voor een gewenst resultaat. De behandelingen gebeuren meestal na de schooluren.

Het is zeer belangrijk om trouw naar de afspraken te komen, met het oog op een mooi eindresultaat. Zo hoeft de behandelingsduur niet verlengd te worden!

Annemie Verbeke
Stap 4: Eindfase

Na de actieve behandeling wordt er een retentiedraad of plastieken retainer aangebracht. Ook hiervoor komt u ook regelmatig op controle. Dit is erg belangrijk, zo zijn we zeker dat uw tanden zich niet verplaatsen en dat we bij u een mooi eindresultaat kunnen vaststellen.

Tot slot:

Vergeet ook tijdens de orthodontiebehandeling het zesmaandelijkse bezoek aan uw tandarts niet!